etsf

Install ETSF-IO libray on Cray XC40 supercomputer

Install ETSF io library on Cray XC40 supercomputer